Value & Risk Management ConsultingBAKEN BIJ BESTUREN
Waar gaan we voor ?
Hoe pakken we dat aan ?
Wat zijn onze troeven ?
Waar staan we voor ?

Value & Risk Management Consulting is een management adviesbureau.

We adviseren zuiver publieke/sociale organisaties, sociaal-economische en economisch-sociale organisaties, en ondernemingen, middelgrote en grote.
 
Wij zijn er om u als bestuurder, directielid of leidinggevende en uw raad, bureau, comité of team (nog) meer succesvol te maken.
 
We fungeren als klankbord, als deskundige, procesbegeleider, projectbeheerder, veranderingsbegeleider, trainer en/of coach, maar ook als tijdelijke versterking.
 
We gaan verder dan de traditionele aanpak die start van wat misloopt, om er vervolgens, na diagnose, een oplossing voor te vinden.

We geloven in het aanstekelijk succes, het groot engagement, en de toewijding, die uitgaan van een waarderende aanpak, die de huidige sterkten op elkaar afstemt, die het beste wat al bestaat tot norm maakt, en vervolgens van daaruit een positieve spiraal creëert, waardoor de zwakten van het systeem eigenlijk zelfs irrelevant kunnen worden.


VoorstellingExpertisegebiedenSectorenNeem contact met ons opBlog